Bouwend op de eigen ervaring van de oprichters en medewerkers helpt zorgboerderij vzw LouTieJu kankerpatiëntjes en hun gezin, tijdens en na de behandeling, met het positief beïnvloeden van hun mentale gezondheid en het versterken van de band binnen het gezin zodat ze op adem kunnen komen tijdens hun voortdurend gevecht tegen kanker. Dit bewerkstelligt ze door het aanbieden van gerichte activiteiten en therapieën die succeservaringen creëren en dit in een unieke veilige omgeving waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke noden (hygiëne, dieet, fysieke mogelijkheden) van kankerpatiëntjes en hun gezin en waar er plaats is een begripvol luisterend oor te bieden. Daarbij vertoeft men tijdens de activiteiten en therapieën in de mooie omgeving van de zorgboerderij, in de natuur en tussen de dieren.

LouTieJu vzw

Vzw LouTieJu wil gezinnen die getroffen worden door kanker een adempauze bieden tijdens hun voortdurend gevecht. Ze wil de banden binnen het gezin versterken en de mentale gezondheid van zowel de patiënten als hun gezin positief beïnvloeden. Het wil een warme, veilige rustplek bieden, waar positieve ervaringen het zware traject draaglijker maken.

Vzw LouTieJu is een zorgboerderij die zich inzet voor het psychisch welbevinden van jonge kankerpatiënten en hun gezin tijdens en na hun strijd tegen kanker. Door deze gezinnen te verwelkomen op een plaats waar ze tot rust komen, de onderlinge relaties kunnen aanhalen en positieve energie kunnen opdoen om deze moeilijke tijd samen door te komen.

Voor de patiëntjes zelf is het belangrijk dat ze zich goed in hun vel blijven voelen ondanks hun ziekte met de daarbij horende ongemakken. Ze hebben zoveel mogelijk positieve energie nodig bij het voeren van hun strijd. Bovendien bouwen ze nieuwe ervaringen op en krijgen ze de prikkels, waaraan ze in hun ontwikkeling als persoon nood hebben.

De brussen krijgen de aandacht die ze verdienen, maar waaraan het hen in deze moeilijke periode vaak tekort komt. Ze kunnen hun eigen persoonlijkheid naar buiten brengen.

De ouders ontdekken dat er naast de zware strijd ook nog mooie herinneringen gemaakt kunnen worden. Ze krijgen de kans om hun kinderen te laten ontwikkelen, in een veilige omgeving, terwijl ze met hun verhaal terecht kunnen bij ervaringsdeskundigen.

ACTIVITÉ

Accompagnement en soins palliatifs et pendant le deuil
Activités récréatives (hors hôpital)
Réalisation des vœux des patients et de leur famille
Soutien psychologique

RÉGION

Flandre

hôpital

Universitair Ziekenhuis Leuven

LANGUES

Nederlands