De prioriteit van onze vereniging is het ondersteunen en helpen van gezinnen waarvan minstens één kind de diagnose palliatief gekregen heeft. Aan deze gezinnen bieden wij onze diensten aan in de hoop tijdens de palliatieve zorg maar ook nadien een klein verschil te kunnen maken. Naast deze dienstverlening aan gezinnen en betrokkenen zal de vereniging ook ijveren voor meer algemene verbeteringen voor gezinnen en kinderen in deze situatie door zowel beleidsmatige acties als bewustmakingsinitiatieven.

Vilomah vzw

Vilomah vzw biedt ondersteuning aan families die geconfronteerd worden met een mogelijke afscheid van hun kind.

Verder leven in de wetenschap dat je je kind zal moeten afgeven gaat gepaard met verdriet, ongeloof, schuldgevoel, bezorgdheid, pijn en zoveel onwetendheid. Iedereen die hier nauw bij betrokken is moet nu op zoek naar motivatie om ondanks dit alles niet op te geven. De machteloosheid en het onwerkelijke van de situatie werken verlammend, emotie en rede raken elkaar na dit moment volledig kwijt.

Gelukkig wordt er steeds meer aandacht besteed aan palliatieve zorg thuis en is er vaak medische ondersteuning voorhanden waardoor je niet langer naar het ziekenhuis moet. Maar velen komen uit een langdurig behandelingstraject dat dan plots stopt. Het voorgaande leven van beeldvorming naar beeldvorming wordt ineens vervangen door een leven in het ongewisse en een toekomst die je kost wat kost wil vermijden.

Het team van Vilomah bestaat uit een hechte groep die helaas van kortbij heeft meegemaakt welke impact het overlijden van een kind heeft. We hebben het allemaal vanuit een ander perspectief beleefd, als ouder, als grootouder, als tante, als goede vriend,… en we hebben allemaal geworsteld met de machteloosheid en het verdriet, of nee dat doen we nog steeds.

Hoe willen we deze gezinnen ondersteunen?
Hieronder vinden jullie een korte oplijsting om een eerste beeld van onze activiteiten te schetsen:

  • Ervaringsdeskundige ondersteuning, zowel emotioneel als praktisch, voor ouders, grootouders, familie, vrienden en alle andere betrokkenen
  • Administratieve en financiële bijstand, tijdens en na palliatieve periode
  • Kosteloze opmaak van herdenkingsdrukwerk, regeling uitvaart,…
  • Begeleiding en hulpvoorziening aan huis tijdens palliatief traject in samenwerking met het medisch ondersteuningsteam
  • Initiatieven die bijdragen aan het creëren van kostbare herinneringen zoals fotoshoots, ontspanningsactiviteiten,…

Naast deze dienstverlening aan gezinnen en betrokkenen zal de vereniging ook ijveren voor meer algemene verbeteringen voor gezinnen en kinderen in deze situatie door zowel beleidsmatige acties als bewustmakingsinitiatieven, zijnde:

  • Voordrachten
  • Communicatie
  • Lobbying

ACTIVITÉ

Accompagnement en soins palliatifs et pendant le deuil
Amélioration de l’environnement et du bien-être
Défense et représentation des intérêts des patients
Soutien administratif/logistique
Soutien financier/juridique

RÉGION

Flandre

hôpital

Universitair Ziekenhuis Leuven

LANGUES

Français, Néerlandais, Anglais