MISSIE

Childrencancer.be wil een overzicht bieden van organisaties die actief zijn op het gebied van kinderkanker, en die één of meerdere van de volgende activiteiten aanbieden:

  • Organisatie van recreatieve activiteiten voor zieke kinderen of van hun naasten
  • Verbetering van de leefomgeving van kinderen met kanker, zoals aanpassingen in huis of betere inrichting en uitrusting van ziekenhuizen, ook tijdens de palliatieve fase
  • Financiële, psychologische, materiële of logistieke ondersteuning voor het kind met kanker of zijn naasten, inclusief rouwbegeleiding
  • Steun aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kinderkanker
  • Alle aangesloten engageren zich om te werken met de grootste aandacht voor het welzijn en de noden van het kind en zijn naasten, om de privacy te respecteren, om op een correcte manier en met wetenschappelijk onderbouwde informatie te communiceren met de betrokkenen, zonder zich actief te mengen in de dokter-patiënt relatie. Ze garanderen een transparant gebruik van hun fondsen. Deze organisaties (“de leden”) hebben dit charter ondertekend.