Kleine Prins biedt ondersteuning voor het hele gezin en tussenkomst bij financiële en materiële problemen. Ervaringsdeskundige ouders zijn een luisterend oor en delen hun ervaringen als leidraad voor wat komen kan. Ze bieden zo mogelijk ook praktische hulp en financiële hulp.

Kleine Prins vzw

Kleine Prins” biedt morele ondersteuning voor het hele gezin en tussenkomst bij financiële en materiële problemen

DOOR WIE?
Een team van vrijwillige medewerkers staat steeds klaar. Voor een groot deel zijn dit ouders die hetzelfde hebben meegemaakt en die laten delen in wat zij aan relaties, kennis en ervaring hebben opgebouwd. “Kleine Prins” heeft reeds meer dan 500 families kunnen helpen.

VOOR WIE?
Kleine Prins richt zich tot gezinnen met kinderen die vóór hun achttiende jaar getroffen worden door een of andere vorm van kanker of levensbedreigende ziekte. Onze begeleiders/vrijwilligers zijn voornamelijk werkzaam in Limburg en aangrenzende gebieden. We streven naar maximale bekendheid van onze hulpverlening bij deze doelgroep, maar deelname is vrijblijvend. Elk gezin beslist autonoom in welke mate het beroep doet op Kleine Prins.

EMOTIONEEL EN PRAKTISCH
Ervaringsdeskundige ouders zijn een luisterend oor voor ouders en delen hun ervaringen als leidraad voor wat komen kan. Ze bieden zo mogelijk ook praktische hulp. Verder kunnen de begeleiders ook een beroep doen op een aantal psychologen vrijwilligers die hen indien nodig bijstaan en wegwijs kunnen maken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Een gezin in nood kan eventueel doorverwezen worden. Daarnaast start Kleine Prins in 2019 ook met praatgroepen en praatwandelingen voor ouders.
Kleine Prins gaat op zoek naar breed uiteenlopende ondersteuningsmogelijkheden voor onze gezinnen, die door andere instanties worden aangeboden. Wij werken nauw samen met UZ Leuven en Gent, zodat onze inspanningen complementair en versterkend zijn voor elkaar.

FINANCIEEL
Kleine Prins kan tussenkomen als gezinnen de facturen niet langer kunnen betalen, en wanneer de reguliere financieringsbronnen opgedroogd zijn. Dit is voornamelijk het geval wanneer de dokters geneesmiddelen voorschrijven die niet terugbetaald worden door het RIZIV of als een gezin in financiële problemen zit. De hoge belasting van de zorg voor het zieke kind is voor heel wat gezinnen moeilijk combineerbaar met normale werktijden.

EVENEMENTEN
Ook kinderen met kanker zijn kinderen. Ook gezinnen met een kind met kanker willen er af en toe even tussenuit. Kleine Prins organiseert daarom elk jaar verschillende gezinsevenementen. Op deze dagen komen alle kinderen van de getroffen gezinnen samen in een feestelijke context. Even weg van de dagelijkse routine. Wij mogen gemiddeld per gezinsevenement ruim 150 deelnemers verwelkomen.

OP VAKANTIE MET KLEINE PRINS
Wij huren een vakantiewoning in een relatief nabijgelegen vakantiepark gedurende de 8 weken van de zomermaanden, zodat acht Kleine Prins gezinnen telkens voor een week een vakantie kunnen vieren. Zonder dit initiatief zouden deze gezinnen zich geen vakantieweek kunnen of durven veroorloven: ofwel omdat het financieel niet haalbaar zou zijn, ofwel omdat het genezingsproces van het kind nog te onzeker is om het risico van een boeking te durven aangaan.

ACTIVITY

Administrative/logistical support
Financial/legal support
Holidays and camps
Improvement of living environment and well-being
Palliative care and support throughout the grieving process
Patients’ advocacy
Psychological support
Recreational activities (outside the hospital)
Wish fulfillment for patient and family

REGION

Flanders

HOSPITAL

Universitair Ziekenhuis Gent
Universitair Ziekenhuis Leuven

LANGUAGES

Nederlands, Turks