Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, toch de lessen kunnen volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas. Synchroon internetonderwijs (SIO) heet dat in het onderwijsdecreet. Zowel kleuters vanaf 5 jaar als kinderen uit het lager en secundair onderwijs kunnen er gebruik van maken en dit in alle erkende gesubsidieerde scholen in Vlaanderen en Brussel. Het materiaal en de begeleiding zijn volledig gratis voor de school en voor het gezin, zo lang het kind het nodig heeft. Bednet streeft enerzijds naar het beperken van de leerachterstand door een lessenpakket op maat. 9 op 10 kinderen kan zo na de afwezigheid op school overgaan naar het volgende jaar zonder een jaar te dubbelen. Anderzijds wil Bednet het isolement van het zieke kind doorbreken door regelmatig contact met de leeftijdsgenoten. Het ziek zijn verschuift naar de achtergrond en het kind kan even terug ‘in de klas’, bij zijn vrienden zijn. De VZW werkt steeds in overleg met de ouders, de school en met andere organisaties zoals Tijdelijk Onderwijs Aan Huis, de vrijwilligers van School & Ziekzijn en de ziekenhuisscholen.

Bednet

Mee met de les, en al de rest
Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, toch de lessen kunnen volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas. Zowel kleuters vanaf 5 jaar als kinderen uit het lager en secundair onderwijs kunnen gebruik maken van deze vorm van internetonderwijs en dit in alle erkende gesubsidieerde scholen in Vlaanderen en Brussel. Het materiaal en de begeleiding zijn volledig gratis voor de school en voor het gezin, zo lang het kind het nodig heeft.

Bednet streeft enerzijds naar het beperken van de leerachterstand door een lessenpakket op maat. 9 op 10 kinderen kan zo na de afwezigheid op school overgaan naar het volgende jaar zonder een jaar te dubbelen. Anderzijds wil Bednet het isolement van het zieke kind doorbreken door regelmatig contact met de leeftijdsgenoten. Het ziek zijn verschuift naar de achtergrond en het kind kan even terug ‘in de klas’, bij zijn vrienden zijn. De VZW werkt steeds in overleg met de ouders, de school en met andere organisaties zoals Tijdelijk Onderwijs Aan Huis, de vrijwilligers van School & Ziekzijn en de ziekenhuisscholen.

Hoe werkt Bednet concreet?
Bednet verbindt een zieke leerling live via de webcam met zijn of haar eigen klas. De leerlingen en de leerkracht in de klas kunnen de leerling zien op het scherm achteraan. Via een camera die het kind van thuis kan besturen kan het kind de lessen volgen en/of met zijn klasgenoten praten. Er wordt gebruik gemaakt van een kindvriendelijk systeem waarin de leerling interactief deelneemt aan de les, vragen beantwoordt, documenten kan ontvangen en opsturen en deelnemen aan groepswerk. Alsof de leerling mee ‘in de les’ zit.

Bednet werkt met consulenten die zijn ingedeeld per provincie. Zij volgen de kinderen op en overleggen met de ouders, het ziekenhuis en de school. Ze plannen alles in en zorgen voor de concrete organisatie. Een technische helpdesk ondersteunt de kinderen en de school tijdens het traject.

Alle info over Bednet: www.bednet.be

ACTIVITEITEN

Administratieve/logistieke steun
Onderwijsmogelijkheden tijdens ziekte
Verbetering van leefomgeving en welzijn

REGIO

Vlaanderen

ZIEKENHUIS

UKZ Koningin Fabiola
Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Universitair Ziekenhuis Gent
Universitair Ziekenhuis Jette
Universitair Ziekenhuis Leuven

TALEN

Nederlands